PRIVACY BELEID

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk verstrekt. Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Naam vereniging/organisatie
 • Onderwerp
 • Contactpersoon
 • Bericht
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM ISLAMITISCHE EN CULTURELE VERENIGING VAN KORTRIJK GEGEVENS NODIG HEEFT

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ISLAMITISCHE EN CULTURELE VERENIGING VAN KORTRIJK GEGEVENS BEWAART

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk heeft hier geen invloed op.

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

VIMEXX

De e-mail van Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk wordt gehost bij Vimmex. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimmex.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kortrijksemoskee.be Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk op via info@kortrijksemoskee.be www.kortrijksemoskee.be is een website van Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk. Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk is als volgt te bereiken:

Adres: Stasegemsestraat 136, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: 455.033.235

E-mailadres: info@kortrijksemoskee.be

COOKIEBELEID VAN ISLAMITISHE EN CULTURELE VERENIGING VAN KORTRIJK

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk met maatschappelijke zetel te Stasegemsestraat 136, 8500 Kortrijk is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info@kortrijksemoskee.be

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk -onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk aanbiedt en die toegang geven tot Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacy beleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk -onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

WAT ZIJN COOKIES PRECIES?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

HOE KAN U HET GEBRUIK VAN COOKIES OP ISLAMITISCHE EN CULTURELE VERENIGING VAN KORTRIJK -ONLINEDIENSTEN WEIGEREN OF BEHEREN?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk op zijn websites gebruikt.

GEBRUIKTE COOKIES

 • WordPress
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Wordfence Security
 • PayPal
 • Mollie
 • All-in One WP Security
 • IQ Block Country
 • Limit Login Attempts
 • Yoast SEO
 • Twitter
 • Linkedin
 • Reddit
 • Tumblr
 • Google+
 • Pinterest
 • Vk

Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het privacy beleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.