De vijf zuilen

1. De Geloofsgetuigenis.

De geloofsgetuigenis is een belofte die de moslims aan Allah doen.

Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah één is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is.

De geloofsgetuigenis is als volgt:
“Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is”

2. Het Gebed.

Het gebed heeft een bijzondere plaats in de islam. Vijf maal per dag richt een moslim zich naar het oosten. Op de Dag des Oordeels zal Allah de Verhevene eerst naar het gebed vragen zoals Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:

“de eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding gevraagd zal worden, is zijn gebed (salaat). Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. (…)                                                                (Tiermidie)

Dus nu weten we dat het gebed heel erg belangrijk is voor een moslim. Het gebed helpt ons dus om het Paradijs te kunnen betreden. Het gebed maakt het contact tussen ons en Allah sterker en is erg belangrijk in het dagelijks leven.

Het resultaat van het gebed is dat het je ver weg houdt van zaken die verboden zijn in de islam, zoals bijvoorbeeld liegen, stelen en roddelen. Door het gebed wil je steeds meer goede daden verrichten en steeds meer goeds doen voor Allah, omdat het gebed je sterk maakt.

Een mens heeft het op een dag zo druk dat hij of zij moeilijk kan rusten. Maar als het tijd voor het gebed er is dan kan iemand zijn hart tot rust laten komen en aan Allah denken. Allah zegt in de volgende vers uit de Koran :

“Zij zijn degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” (Koran: hoofdstuk 13, vers 28.)

3. De Armenbelasting.

Er zijn veel mensen op deze aardbol, sommige zijn rijk en anderen weer arm. Het is moeilijk om iedereen rijk te maken, daarom heeft Allah degenen die een bepaald bedrag (vanaf ± 700 euro) in een jaar overhouden opgedragen om de armen één keer in een jaar te helpen.

Zo leert men niet gierig te zijn en blijft het verschil tussen rijk en arm klein.

De islam staat verschil tussen arm en rijk toe, maar om de welvaart eerlijker te verdelen zijn de rijken verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van de armen door het weggeven van een deel van wat ze niet nodig hebben.

De armenbelasting kan in de vorm van eten, geld, goud, zilver en dieren gegeven worden, één maal per jaar.

Net zoals water je schoon maakt van viezigheden zo maakt Allah je geld en bezittingen schoon als je de armenbelasting geeft.
Want alles wat je hebt en verdient is van Allah, dus je geeft iets wat van Allah is aan de minder bedeelden.

De Profeet hielp altijd armen en behoeftigen.

Het is een verplichting en een recht dat de armen op de rijken hebben.
De islam is tegen armoede. Moest iedere mens een deel afstaan van zijn rijkdom aan de armen, dan zouden er geen arme mensen meer zijn.

De armenbelasting betalen is op zich niet veel. Het is 2,5% van je spaargeld.

4. Het Vasten.

Elk jaar vasten moslims een volledige maand lang. Van zonschemering tot zonsondergang eten moslims niets en drinken ze ook niets.

Het vasten is verplicht voor degene die moslim is, geestelijk gezond is, volwassen is volgens de islamitische wet, niet op reis is, lichamelijk gezond is.

Speciaal voor Allah verandert een moslim zijn tijdschema van het eten, drinken en slapen en opstaan voor een hele maand.

Door het vasten wordt iemand sterk in zijn geloof, moslims verrichten dan heel veel goede daden.

Wij hebben bijna alles wat wij wensen, een mooi huis, eten, een bed om lekker op te kunnen slapen en mooie kleren en noem maar op. Helaas hebben veel andere mensen dit niet. Zij voelen altijd zoveel honger omdat ze bijna geen eten hebben. Als wij vasten dan voelen wij een beetje hoe zij zich voelen, daardoor gaan wij veel aan de armen denken en verrichten wij voor hun goede daden door hun geld te geven bijvoorbeeld.

5. De Bedevaart.

De bedevaart is een plicht voor iedere moslim, die in staat is om hem te maken. Miljoenen moslims vanuit de hele wereld komen in de maand Dzul Hidja bijeen met hetzelfde doel: de bedevaart verrichten.

Op Hadj heerst er een broederschap die de harten van de dienaren raakt. Overal zie je mensen om je heen, er is geen verschil tussen blank en zwart, tussen ras en status, tussen man en vrouw. Iedereen is gelijk. Is dat niet mooi?

Iedereen is een vriend van elkaar, en allemaal houden ze van elkaar en allemaal willen ze dat Allah hun vergeeft.

De meeste handelingen die verricht worden, gaan terug naar de tijd van de profeet Ibrahiem (vrede zij met hem). De moslims dragen allen hetzelfde (vrouwen niet), lopen zeven keer om de Kaa’ba en lopen zeven keer tussen de Safa en Marwa heuvels, de negende dag gaan zij naar de Arafah berg om daar Allah vergiffenis te vragen en om de Hadj te voltooien. En daarna is het groot feest, want dan is het offerfeest en hebben alle moslims overal in de wereld 3 dagen feest. Veel moslims slachten een schaap en eten veel snoep en koekjes.

Ramadan

In de Heilige maand Ramadan (de 9e maand van de islamitische kalender) vasten de volwassen moslims van zonsopgang tot zonsondergang.
Het vasten behoort tot de vijf zuilen van de Islam.

In deze maand onthoud de moslim zichzelf van eten, drinken, seksueel contact en vermijdt hij onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd hij zichzelf aan gebed, recitatie van de Koran en goede daden.Ramadan Gedurende de vastenperiode dient men rein te zijn van zowel lichaam en geest.
Ook buiten de maand Ramadan dient de moslim onzinnig taalgebruik en slechte daden te vermijden en dient hij te streven naar het goede in alles.

De maand Ramadan is een maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand (Ramadan) werd het eerste vers van de heilige Koran geopenbaard via de profeet Mohammed.

Er zijn bepaalde uitzonderingen voor het vasten. Ouderen, geestelijk gehandicapten, zieken, reizigers, jonge kinderen, vrouwen die menstrueren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hoeven niet te vasten.

Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor een spirituele opleving, het meeleven/denken aan de minder bedeelden, koesteren van een broederschapband t.o.v. alle mensen, het bewust zijn van God, …

Aan het einde van de vastenmaand (die 29 of 30 dagen duurt) vieren moslims over de gehele wereld ‘id-oel-fitr’ (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden. Het Arabische id-oel-fitr betekent “feestdag ter gelegenheid van het breken van het vasten”. De term Suikerfeest is de meest gehanteerde benaming voor het feest aan het einde van het vasten gedurende de maand Ramadan.

Vrijdagsgebed

“O gij die gelooft! Haast u in alle ernst naar het Herdenken van Allah

als de oproep voor het gebed op vrijdag weerklinkt en laat al uw werk liggen:

dit is het beste voor u, als u dit toch eens wist!,” verklaart de heilige Koran (62:9).

Vrijdaggebed

Moslims bidden gemeenschappelijk op vrijdagnamiddag het vrijdagsgebed in de moskee. Het gemeenschappelijk verrichten van het vrijdagsgebed versterkt de banden tussen de moslims. De moslims kleden zich mooi voor deze gelegenheid en parfumeren zich.

Het vrijdaggebed is voor de moslim een belangrijk gebed, en omdat het voor ons belangrijk is dat iedereen de boodschap van de islam in een juiste omkadering kan krijgen, voorzien wij ook een volledig Nederlandstalig gedeelte van de preek.