De Kortrijkse moslimgemeenschap diende een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in om het aangekochte pand aan de Brugsesteenweg te verbouwen ter voorbereiding van de verhuizing van hun werking. “We zijn erg verheugd dat we deze belangrijke stap in het project kunnen zetten. Dit brengt ons een stap verder in de verankering van onze werking in Kortrijk. Met het nieuwe pand hebben we een bijkomende hefboom om een belangrijke en verbindende rol te spelen in het Kortrijkse sociale weefsel”, aldus woordvoerder Yassin El Attar.

De nieuwe locatie aan de Brugsesteenweg wordt een veelzijdig religieus en cultureel centrum met ontmoetingsruimtes, gebedsruimtes en polyvalente zalen. “Je zou het nieuwe religieus en cultureel centrum oneer aandoen door enkel te spreken over een moskee”, zegt El Attar. “Uiteraard is er ruimte voor gebedsruimtes, maar daarnaast willen we ook ruimte creëren voor- en zuurstof geven aan Kortrijkzanen. Er zullen ruimtes ter beschikking gesteld worden voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en activiteiten voor de jeugd. Maar ook buurtbewoners en andere Kortrijkse organisaties zullen gebruik kunnen maken van onze faciliteiten. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid als maatschappelijke actor en zijn we een schakel die het samenleven in Kortrijk bevordert.”

Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang voor de vereniging. Daarom nodigt het bestuur de buren uit voor een online infoavond over het project op vrijdagavond 19 maart om 20u. Inschrijven kan via www.kortrijksemoskee.be/verhuis. “Onze vereniging is vragende partij voor een harmonieuze inbedding in de buurt. Ook vanuit onze religieuze overtuiging is goed nabuurschap zeer belangrijk. We hopen dat we samen met onze buren een mooi verhaal kunnen schrijven”, besluit El Attar.