Sinds enkele jaren werken de Kortrijkse moslimgemeenschap en de katholieke gemeenschap broederlijk samen om hun gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Deze initiatieven worden samengebracht onder de noemer Dialoog in Vriendschap. In coronatijd was/is het niet evident om ontmoetingen te organiseren op een veilige manier. Op 11 juli brengen we de gemeenschappen samen door een wandeling in het Kluisbos.

Het kluisbos is een mooi natuurgebied. Gelegen op zowel Vlaams als Waals grondgebied, net op de taalgrens. Het is een bos met een rijke geschiedenis. Als rotsen of bomen konden spreken, hadden we spannende en heldhaftige verhalen gehoord over hoe de tijd het bos heeft gemarkeerd.

Doorheen het openbare gedeelte van het bos, leiden mooie wandeltrajecten ons naar plekjes waar druïden offers brachten, de geuzen predikten en zelf het leger van Napoleon Bonaparte verbleef. Het verbergt een heleboel uitzonderlijke bezienswaardigheden en natuurschoon.

Wanneer je je wandelschoenen aantrekt en de aarde onder je voeten voelt, je de bomen hoort ritselen in de wind en je met een grenzeloze verwondering kan kijken naar wat er vliegt, loopt of kruipt: dan kan je God terugvinden in de liefde voor zijn scheppingswerk.  Met ontzag kunnen we verbondenheid voelen met de natuur: hoe wij als mens deel uitmaken van die vele ingenieuze creaties die God op deze aarde heeft gezet.  Wanneer dat besef er is, dan kunnen we ook dat met elkaar als mens delen. Dan vervagen verschillen en zijn we verbonden als 1 van de vele schepselen.

In Psalm 148 wordt de aarde beschreven als systeem waarin elk onderdeel verbonden is met elkaar vanuit Gods macht: U leidt het water van de bronnen door de beken, tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de ogels van de hemel, uit het dichte groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen.

De aarde werd onder beheer gegeven aan de mens, om gebruik van te maken, maar ook om voor te zorgen. Want hoe groot is de verwondering niet als je de natuur benadert? Of het om een bos gaat of een veld: we dragen een grote verantwoordelijkheid om de kwetsbare aarde die we in bruikleen kregen met respect te behandelen.

Net zoals de Profeet Mohamed( vrede zij met hem) heeft gezegd: de natuur is groen en prachtig en God heeft u opgedragen over deze wereld te waken.

Vanuit dat gevoel van verbondenheid met de natuur en met elkaar, organiseren de christenen en moslims van Kortrijk een spirituele wandeling. Samen de rust en de schoonheid van de schepping te bewonderen tijdens een fijne zomerse wandeling. Met ontzag en bewondering eer te bewijzen aan God en de natuur.

Schrijf je in en dan zien we mekaar op 11 juli aan het Kluisbos, voor een gezellig samenzijn van 14.30 tot 16.30.